Danh sách cán bộ, công chức UBND xã

Đăng lúc: 15:52:13 28/07/2021 (GMT+7)

DANH BẠ UBND XÃ HOẰNG XUÂN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Số điện thoại

I

Ban thường vụ Đảng ủy

1

Nguyễn Quang Khánh

Bí thư Đảng bộ

0976.247.565

2

Nguyễn Văn Hảo

PBT Thường trực Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã

0974.259.114

3

Lê Hoài Nam

Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND

0942.014.722

4

Hà  Thị Thủy

Phó chủ tịch HĐND xã

0917.838.498

5

Lê Văn Chung

Chủ tịch MTTQ

0367.131.554

II

Thường trực Hội đồng nhân dân xã

1

Nguyễn Văn Hảo

Chủ tịch HĐND xã

0945.050.456

2

Hà  Thị Thủy

Phó chủ tịch HĐND xã

0917.838.498

III

Uỷ ban nhân dân xã

1

Lê Hoài Nam

Chủ tịch UBND

0989.314.726

2

Nguyễn Văn Tài

Phó chủ tịch UBND xã

0947.113.579

3

Hoàng Văn Hùng

Phó chủ tịch UBND xã

0946.946.986

4

Nguyễn Hữu Khiêu

UVUB- CHT Quân sự xã

0919.378.326

5

Hoàng Thị Hồng

 Công chức Văn phòng-TK

0943.473.596

6

Nguyễn Văn Hiệp

Công chức Văn phòng-TK

0865.759.234

7

Đinh Thị Hiền

Công chức Văn phòng-TK

0947.934.989

8

Nguyễn Thị Phượng

Công chức Tài chính-KT

0979.937.208

9

Đỗ Thị Vân

Công chức Văn hóa-XH

0974.724.082

10

Nguyễn Thị Ngân

Công chức Văn hóa-XH (LĐ-TBXH)

0975.623.867

11

Đỗ Văn Chuẩn

Công chức Tư pháp-HT

0834.390.368

12

Trịnh Văn Trang

Công chức Tư pháp-HT

0915.469.025

13

Nguyễn Văn Trường

Công chức Địa chính - XD

0977.494.172

14

Nguyễn Văn Lộc

Công chức Địa chính - XD

0354.429.538

IV

Các ban ngành đoàn thể  xã

1

Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch Hội PN

0375.088.656

2

Lê Ngọc Đỉnh

Chủ tịch Hội ND

0363.225.221

3

Nguyễn Văn Vĩnh

Chủ tịch Hội CCB

0974.911.459

4

Lương Thị Phương

Bí thư ĐTN

0973.080.730

V

Thôn và các trường học, y tế, trạm y tế0

1

Đào Thị Khuyên

Hiệu trưởng trường Mầm non

Hoằng Xuân 1

0385.567.469

 2

Đỗ Thị Lan

Hiệu trưởng trường Mầm non

Hoằng Xuân 2

0949.856.233

3

Trần Việt Hà

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoằng Xuân 1

0915.964.658

4

Lê Công Quang

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoằng Xuân 2

0961.381.269

5

Lê Minh Hà

Hiệu trưởng trường THCS Hoằng Xuân

0913.675.986

6

Nguyễn Hữu Dũng

Trưởng trạm y tế xã

0989.157.869

7

Nguyễn Văn Quy

Bí thư chi bộ Trà La

034.821.567

8

Đỗ Văn Nam

Bí thư chi bộ Trà Sơn

0949.916.284

9

Trần Ngọc Bích

Bí thư chi bộ Đại Điền

0385.431.879

10

Lê Xuân Chúc

Bí thư chi bộ Hữu Khánh

0985.813.658

11

Hoàng Hữu Táo

Bí thư chi bộ Kênh Thôn

0386.176.229

12

Lương Văn Hóa

Bí thư chi bộ Tân Khánh

0908.246.239

13

Nguyễn Thị Điền

Bí thư chi bộ Mỹ Cầu

0987.230.659

14

Hoàng Văn Trực

Bí thư chi bộ Xuân Phú

0376.777.380

15

Hà Hùng Oai

Bí thư chi bộ Nghĩa Hương

0969.178.638

16

Nguyễn Văn Vĩnh

Bí thư chi bộ Nga Phú 1

0974.911.459

17

Nguyễn Mạnh Phường

Bí thư chi bộ Nga Phú 2

0357.150.648

18

Phạm Xuân Luận

Trưởng thônTrà La

0916.420.465

19

Nguyễn Duy Thường

Trưởng thôn Trà Sơn

0353698421

21

Lương Văn Kỳ

Trưởng thôn Hữu Khánh

0966.489.157

22

Nguyễn Văn Tính

Trưởng thôn Kênh Thôn

0357.396.090

23

Nguyễn Văn Long

Trưởng thôn Tân Khánh

0395.344.119

24

Lê Văn Thuận

Trưởng thôn Mỹ Cầu

0383.899.348

25

Nguyễn Văn Diến

Trưởng thôn Xuân Phú

0356.802.785

26

Hà Anh Tuấn

Trưởng thôn Nghĩa Hương

0972.368.169

27

Nguyễn Văn Việt

Trưởng thôn Nga Phú 1

0986.458.372

28

Trần Văn Sơng

Trưởng thôn Nga Phú 2

0984.624.428