Danh sách cán bộ, công chức UBND xã

Đăng lúc: 15:52:13 28/07/2021 (GMT+7)

DANH BẠ UBND XÃ HOẰNG XUÂN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ hiện nay

Số điện thoại

I

Ban thường vụ Đảng ủy

1

Nguyễn Quốc Oai

Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã

0945.050.456

2

Nguyễn Văn Hảo

PBT Thường trực Đảng ủy

0974.259.114

3

Trịnh Xuân Hoàn

Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND

0942.014.722

4

Hà  Thị Thủy

Phó chủ tịch HĐND xã

0917.838.498

5

Lê Văn Chung

Chủ tịch MTTQ

0367.131.554

II

Thường trực Hội đồng nhân dân xã

1

Nguyễn Quốc Oai

Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã

0945.050.456

2

Hà  Thị Thủy

Phó chủ tịch HĐND xã

0917.838.498

III

Uỷ ban nhân dân xã

1

Trịnh Xuân Hoàn

Chủ tịch UBND

0942.014.722

2

Nguyễn Văn Tài

Phó chủ tịch UBND xã

0947.113.579

3

Hoàng Văn Hùng

Phó chủ tịch UBND xã

0946.946.986

4

Nguyễn Hữu Khiêu

UVUB- CHT Quân sự xã

0919.378.326

5

Hoàng Thị Hồng

 Công chức Văn phòng-TK

0943.473.596

6

Nguyễn Văn Hiệp

Công chức Văn phòng-TK

0865.759.234

7

Đinh Thị Hiền

Công chức Văn phòng-TK

0947.934.989

8

Lê Thị Hà

Công chức Tài chính-KT

0337.448.386

9

Trương Văn Viên

Công chức Tài chính-KT

0978.422.296

10

Đỗ Thị Vân

Công chức Văn hóa-XH

0974.724.082

11

Nguyễn Thị Ngân

Công chức Văn hóa-XH (LĐ-TBXH)

0975.623.867

12

Đỗ Văn Chuẩn

Công chức Tư pháp-HT

0834.390.368

13

Trịnh Văn Trang

Công chức Tư pháp-HT

0915.469.025

14

Nguyễn Văn Trường

Công chức Địa chính - XD

0977.494.172

15

Lê Văn Lộc

Công chức Địa chính - XD

0354.429.538

16

Trịnh Xuân Kiên

Công chức Địa chính - XD

0913.895.786

IV

Các ban ngành đoàn thể  xã

1

Nguyễn Thị Thanh

Chủ tịch Hội PN

0375.088.656

2

Lê Ngọc Đỉnh

Chủ tịch Hội ND

0363.225.221

3

Nguyễn Văn Vĩnh

Chủ tịch Hội CCB

0974.911.459

4

Lương Thị Phương

Bí thư ĐTN

0973.080.730

V

Thôn và các trường học, y tế, trạm y tế

1

Đào Thị Khuyên

Hiệu trưởng trường Mầm non

Hoằng Xuân 2

0385.567.469

 

Trần Thị Ninh

Hiệu trưởng trường Mầm non

Hoằng Xuân 1

0344.381.165

2

Trần Việt Hà

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoằng Xuân 1

0915.964.658

3

Lê Văn Đạo

Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoằng Xuân 2

0377.875.357

5

Lê Xuân Lực

Hiệu trưởng trường THCS Hoằng Xuân

0915.982.285

6

Nguyễn Hữu Dũng

Trưởng trạm y tế xã

0989.157.869

7

Nguyễn Văn Quy

Bí thư chi bộ Trà La

034.821.567

8

Đỗ Văn Nam

Bí thư chi bộ Trà Sơn

0949.916.284

9

Nguyễn Xuân Quỳnh

Bí thư chi bộ Đại Điền

0342.990.619

10

Lương Minh Tâm

Bí thư chi bộ Hữu Khánh

0985.813.658

11

Hoàng Hữu Táo

Bí thư chi bộ Kênh Thôn

0386.176.229

12

Lương Văn Hóa

Bí thư chi bộ Tân Khánh

0908.246.239

13

Nguyễn Thị Điền

Bí thư chi bộ Mỹ Cầu

0987.230.659

14

Đào Khắc Phúc

Bí thư chi bộ Xuân Phú

0376.777.380

15

Đoàn Quang Thựơc

Bí thư chi bộ Nghĩa Hương

0374.951.275

16

Nguyễn Văn Hội

Bí thư chi bộ Nga Phú 1

0363.085.912

17

Nguyễn Mạnh Phường

Bí thư chi bộ Nga Phú 2

0357.150.648

18

Phạm Xuân Luận

Trưởng thônTrà La

0916.420.465

19

Nguyễn Duy Thường

Trưởng thôn Trà Sơn

0353698421

20

Phạm Văn Khang

Trưởng thôn Đại Điền

0363.153.744

21

Lương Văn Kỳ

Trưởng thôn Hữu Khánh

0966.489.157

22

Nguyễn Văn Tính

Trưởng thôn Kênh Thôn

0357.396.090

23

Nguyễn Văn Long

Trưởng thôn Tân Khánh

0395.344.119

24

Lê Văn Thuận

Trưởng thôn Mỹ Cầu

0383.899.348

25

Nguyễn Văn Diến

Trưởng thôn Xuân Phú

0356.802.785

26

Hà Hùng Oai

Trưởng thôn Nghĩa Hương

0969.178.638

27

Lê Xuân Khánh

Trưởng thôn Nga Phú 1

0968.156.359

28

Trần Đại Thắng

Trưởng thôn Nga Phú 2

0982.905.508