Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Quốc Oai
  Ngày sinh: 24/07/1976
  Quê quán: Thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học - Hành chính học
  Chức vụ : Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Hảo
  Ngày sinh: 20/10/1978
  Quê quán: Thôn Nga Phú 1, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nga Phú 1, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học - Quản lý kinh tế
  Chức vụ : Phó bí thư thường trực Đảng ủy
  Họ và Tên: Trịnh Xuân Hoàn
  Ngày sinh: 28/02/1970
  Quê quán: Thôn Xuân Phú, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Xuân Phú, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học – Luật
  Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã