Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Trịnh Xuân Hoàn
  Ngày sinh: 28/02/1970
  Quê quán: Thôn Xuân Phú, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Xuân Phú, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học – Luật
  Chức vụ : Phó bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã