Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
11/KH-UBND08/4/2021Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1/2021
11/KH-UBND08/4/2021Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1/2021
11/KH-UBND08/4/2021Tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1/2021
22/UBND01/4/2021Về việc trả lời đăng ký khai sinh
21/TTr-UBND01/4/2021Về việc giải quyết chế độ mai táng phí
11/BC-UBND01/4/2021Báo cáo nhập dữ liệu hộ tịch
11/KH-UBND31/03/2021Kế hoạch ngăn chặn và phòng ngừa bạo lực giới
21/TB-UBND30/03/2021Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu bò
18/UBND30/03/2021Thu hóa đơn tiền điện
14/QĐ-UBND30/03/2021Về việc kiện toàn BCĐ phòng chống dịch gia súc gia cầm
11/QĐ-UBND30/03/2021Về việc thành lập Ban tổ chức lễ hội kỳ phúc đền quốc mẫu
10/KH-UBND30/03/2021công khai bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân
10/QĐ-UBND30/03/2021Về việc kiện toàn Bna quản lý di tich Phủ Vàng
05/KH-UBND30/03/2021Tiêm phòng vắc-xin viêm da nổi cục ở trâu bò
16/UBD-TP29/3/2021Về việc trả lời đăng ký xác minh khai sinh
10/BC-UBND29/3/2021Đánh giám tổng kết công tác kháng chiến
15/UBND26/3/2021Rà soát đánh giá việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới
08/UBND-TB25/03/2021Về việc trồng cây Tân Sửu
18/TTr-UBND17/3/2021Về việc giải quyết chế độ mai táng phí
08/TTr-UBND17/03/2021Kế hoạch cai nghiện ma túy
08/BC-UBND17/03/2021Báo cáo định kỳ về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
24/QĐ-UBND15/03/2021Về việc hỗ trợ kinh phí cho Hội người cao tuổi
08/TTr-UBND04/03/2021Về việc đề nghị giairi quyết mai táng phí đối với người khuyết tật
08/QĐ-UBND04/03/2021Thành lập tổ công tác giải quyết kiến nghị của công dân
08/QĐ-UBND04/03/2021Thành lập tổ công tác giải quyết kiến nghị của công dân
07/TTr-UBND04/03/2021Xác nhận con đẻ là người có công với cách mạng từ trần
07/TTr-UBND04/03/2021Xác nhận con đẻ là người có công với cách mạng từ trần
03/KH-UBND04/03/2021Triển khai nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lao động- chinh sách xã hội
07/UBND25/02/2021Cam kết trồng cây bóng mát dọc hành lang đê
06/BC-UBND25/02/2021Về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2.2021
1/2
12