HOẰNG HOÁ – ĐÃ GIEO TRỒNG 8.520 HA CÂY TRỒNG VỤ CHIÊM XUÂN CÁC LOẠI.

Đăng lúc: 15:50:44 15/02/2023 (GMT+7)

 

Năm 2023, huyện Hoằng Hóa tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai, ứng dụng và chuyển giao nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Chuyển đổi diện tích lúa năng suất, hiệu quả thấp sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao.

 Ảnh.jpeg

Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành gieo trồng các cây trồng Chiêm Xuân trong khung lịch thời vụ tốt nhất. Đến ngày 13/2, toàn huyện đã gieo trồng 8.520 ha/9.020 ha cây trồng vụ chiêm xuân các loại, đạt 94,5% kế hoạch. Trong đó, lúa đã cấy 5.850/6.090 ha, đạt 96%  kế hoạch; ngô đã gieo 890/940 ha đạt 94,7% kế hoạch; lạc đã gieo 810 ha, đạt 100% kế hoạch; rau màu và các cây trồng khác đã gieo trồng 970 ha, đạt 82,2% kế hoạch.

Riêng đối với diện tích lúa vụ chiêm xuân 2023, để đảm bảo diện tích, năng xuất, sản lượng theo kế hoạch đề ra, ngay từ đầu vụ, ngành nông nghiệp huyện đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo cung ứng giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn quy trình thâm can; tăng cường công tác kiểm tra, bám sát đồng ruộng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bà con cách chăm sóc và phòng chóng rét cho mạ; chỉ đạo nhân dân khơi thông hệ thống kênh mương, chủ động nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất.

Đảm bảo diện tích cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, nhất là đối với 6.090 ha lúa trên địa bàn toàn huyện, UBND huyện Hoằng Hóa chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân đợt 1 cho cây lúa với phương châm “bón sớm, tập trung, nặng đầu nhẹ cuối”, kết hợp làm cỏ sục bùn, tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh sớm, đạt số nhánh hữu hiệu cao nhất. Bên cạnh đó, các phòng, ngành chức năng của huyện thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu, bệnh, phát sinh gây hại để có biện pháp phòng trừ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong giai đoạn đầu vụ để bảo vệ thiên địch có ích và giảm chi phí sản xuất. Chi nhánh thủy lợi huyện bảo đảm điều tiết nước hợp lý phục vụ chăm sóc lúa giai đoạn đẻ nhánh và cây trồng theo giai đoạn sinh trưởng, phát triển..., góp phần đạt mục tiêu tổng sản lượng lương thực có hạt vụ chiêm xuân năm 2023 từ 46.950 tấn trở lên./.

Thanh Qúy – Trung tâm VHTT TT&DL (Nguồn hoanghoa.gov.vn)