Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Lê Hoài Nam
  Ngày sinh: 14/02/1973
  Quê quán: Thôn Thần Xuân, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Thần Xuân, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Tài
  Ngày sinh: 10/09/1984
  Quê quán: Thôn Đại Điền, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Đại Điền, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : UV BCH Đảng ủy - PCT UBND xã
  Họ và Tên: Hoàng Văn Hùng
  Ngày sinh: 05/09/1964
  Quê quán: Thôn Kênh Thôn, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Kênh Thôn, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : UV BCH Đảng ủy - PCT UBND xã