Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Quốc Oai
  Ngày sinh: 24/07/1976
  Quê quán: Thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Trà La, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học - Hành chính học
  Chức vụ : Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Hà Thị Thủy
  Ngày sinh: 26/02/1985
  Quê quán: Thôn Nga Phú 2, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nga Phú 2, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học - Quản lý văn hóa
  Chức vụ : Phó chủ tịch HĐND xã