Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Quang Khánh
  Ngày sinh: 10/07/1978
  Quê quán: Xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Số nhà 23, đường số 03 thôn Thanh Minh, xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Bí thư Đảng ủy
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Hảo
  Ngày sinh: 20/10/1978
  Quê quán: Thôn Nga Phú 1, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Nga Phú 1, xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : Phó bí thư thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã
  Họ và Tên: Lê Hoài Nam
  Ngày sinh: 14/02/1973
  Quê quán: Thôn Thần Xuân, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Thần Xuân, xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học
  Chức vụ : PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã